Algemene voorwaarden

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn op al onze overeenkomsten van toepassing.

 

1. Als groothandel is ons doel zaken te verkopen voor de wederverkoop.
2. Ons streven is alle orders binnen 1 week te verwerken.
3. Ons minimum order bedrag bedraagt € 150,00 excl. BTW.
4. Voor orders van € 350,00 excl. BTW of meer worden geen bezorgkosten in rekening gebracht.
5. Aan orders buiten Nederland zijn altijd bezorgkosten verbonden.
6. Facturen van € 500,00 exclusief BTW of lager dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
7. Voor facturen boven € 500,00 exclusief BTW geldt een betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
8. Bij betaling binnen 8 dagen kunt U de kredietbeperking in mindering brengen.
9. Bij NIET tijdige betaling vervalt de kredietbeperking.
10. Debiteurenbeheer en de eventuele incasso is uitbesteed aan Cashcontrol incassodiensten te Rotterdam.
11. Alle kosten met betrekking tot de inning van de openstaande facturen worden bij de klant in rekening gebracht. € 10,00 voor de eerste aanmaning, € 20,00 voor de tweede aanmaning en de vordering zal worden verhoogd met € 25,00.
12. Indien de vordering uit handen gegeven wordt aan het incassobureau dan zal er 2% vertragingsrente per maand berekend worden over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur. Buitengerechtelijke kosten van 15% over het openstaande bedrag zullen dan tevens in rekening gebracht worden met een minimumbedrag van € 35,00.
13. Alle goederen blijven eigendom van Handelsonderneming W.F.Peters De ontvanger wordt pas eigenaar als de rekening is betaald.
14. Eigendomsvoorbehoud is in Nederland geregeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
15. Goederen opgehaald direct uit het magazijn moeten contant worden voldaan. Pinautomaat is aanwezig.
16. Goederen worden bij voorkeur opgehaald uit het magazijn. Indien goederen worden verzonden is, in verband met breukgevoeligheid van (bepaalde) artikelen,het risico van breuk voor de ontvanger.
17. Reclames binnen 2 dagen na levering melden. Niet gemelde reclames worden na de gestelde termijn van 2 dagen niet geaccepteerd.
18. Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. ’s Avonds en zaterdag alleen op afspraak.

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld door Handelsonderneming W.F. Peters en van toepassing vanaf 1 oktober 2011